Είναι όλα χειροποίητα έργα και έχουν μικρές αποκλίσεις.

ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ