Πληρωμές / Αποστολές

Στο ποσό κατάθεσης, οφείλει πάντοτε να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των μεταφορικών εξόδων, ως αυτό υπολογίζεται από τον ιστότοπό μας, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, καθώς και τα έξοδα εμβάσματος μεταξύ διαφορετικών τραπεζών, τα οποία επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη και για τις δύο τράπεζες (“OUR”, όχι “SHA”). Στην αιτιολογία, παρακαλούμε όπως αναγράφετε το όνομά σας και τον αριθμό παραγγελίας σας, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση της πληρωμής σας και προώθηση της παραγγελίας σας. Μετά την ως άνω κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας, είναι απαραίτητο μας αποστείλετε την απόδειξη κατάθεσης, με e-mail.

Η παραγγελία θα εκτελείται, μετά τη λήψη της απόδειξης κατάθεσης και εφόσον εμφανιστεί το καθαρό ποσό πληρωμής, στον επιλεγμένο λογαριασμό κατάθεσης. Σ.Σ.: Όλες οι καταθέσεις και τα εμβάσματα πληρωμής πρέπει να γίνονται στο νόμισμα τιμολόγησης του καταστήματός μας, ήτοι σε ευρώ (EUR), ακόμα κι αν έχετε επιλέξει οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, για την απεικόνιση των τιμών του καταλόγου. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας σε ευρώ (EUR) αναγράφεται κάτω από το γενικό σύνολο του νομίσματος, το οποίο έχετε επιλέξει.